نکاتی در رابطه با تکمیل فرم

  1. پر کردن تمامی فیلدهای ستاره دار ضروری است
  2. تا زمانی که در کادر سبز رنگ ظاهر شده بالای فرم در پایان ثبت نام پیام موفقیت و کد رهگیری خود را دریافت نکرده اید عمل تکمیل فرم صورت نگرفته است و اطلاعات شما وارد سامانه نشده است
  3. کد رهگیری به صورت خودکار بعد از حداکثر چند دقیقه علاوه بر کادر سبز رنگ بالای فرم برای شما ارسال می شود
  4. توجه شود که در صورتی که خط خود را برای پیامک های تبلیغاتی و ... بلاک کرده باشید این پیامک را نیز دریافت نخواهید کرد

فیلدهای * دار ضروری هستند.

مشخصات فردی
مشخصات خانواده
مشخصات تحصیلی
دیگر مشخصات
ثبت و تایید کردن مشخصات فرم