افتخارات فرهنگی سال 95-94

کسب مقام دوم خانم مرضیه خوش فهم و خانم آتنا حسامی در مسابقات تکنوازی

کسب مقام سوم خانم فاطمه پازوکی در مسابقات پرسش مهر در رشته وبلاگ با موضوع انرژی هسته ای

کسب مقام اول خانم فاطمه داوطلب پایه هفتم در مسابقات دستی و تجسمی رشته نقاشی با پاستل

افتخارآفرینان مسابقات دستی و تجسمی

کسب مقام اول در بخش موسیقی و مقام سوم در طراحی لباس نمایش سایه خیال

برگزیده شدن خانم مهدیه صبامهر پایه نهم در مسابقات کتابخوانی

برگزیده هفته پژوهش، کسب مقام اول خانم سبا تقی زاده پایه 8/3 در مسابقه نقاشی محیط زیست سالم 

کسب مقام اول سرکار خانم رستمی دبیر معارف متوسطه یک در مسابقات صحیفه سجادیه در سطح منطقه

برگزیده شدن سرکار خانم رستمی دبیر معارف متوسطه یک در مسابقه درسنامه غدیریه