مجتمع آموزشی آئین روشن نور

سال تاسیس : 1373      

نشانی : اتوبان صدر کامرانیه جنوبی روبه روی کوچه اقدام پلاک 13

تلفن : 61-22292958

ایمیل   info@ar-noor.com :  

فکس : 22830029

کد پستی :1951993394

موسسین : سرکار خانم گیتی مشحون و مرحومه مهر آزما گرجی(وراث)

مدیر : سرکار خانم شاهرخی

 

ارتباط با ما