افتخارات علمی سال 1401-1400

برگزیده شدن ایده خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت در حوزه آموزش الکترونیک در نخستین جشنواره نوآوری های آموزشی فرصت ادامه خدمت

برگزیده شدن خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت در 24امین برنامه معلم پژوهنده در سطح منطقه 1 با اثر «چگونه توانستم در شرایط کرونا و مجازی بودن آموزش ها، دانش آموزانم را با مهارت های کامپیوتری و نرم افزارها آشنا کنم؟»

 

برگزیده شدن آثار خانم ها نیوشا قطبی نژاد پایه نهم و زینب کمالی اصل پایه هفتم به مناسبت روز آزمایشگاه در سطح منطقه 1

تقدیر از خانم مژدهی دبیر محترم زبان و خانم امینی معاون محترم آموزشی و مشاور برای تولید محتوا، جشنواره نوآوری آموزشی و همکاری با گروه در سطح منطقه 1